Bedrijven
Bedrijven maken gebruik van onze gedegen kennis op het gebied van wet- en regelgeving.

 
 
Jouw partner in zonnepanelen
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is gericht op het maken van economische winst waarbij mens en leefomgeving centraal staan. De stap naar zo klimaatneutraal mogelijk werken en leven is voor ondernemingen een belangrijk thema. Voor het verduurzamen van een bedrijf of organisatie zijn de montage van zonnepanelen een populaire, snelle en de minst ingrijpende optie. Zonnepanelen kunnen vergunningsvrij worden geplaatst. Solarplan Limburg biedt zowel kleine als grote bedrijven een totaalaanpak in de transitie naar duurzame zonne-energie waarbij de energiebehoefte, de wensen, het budget en de mogelijkheden van het gebouw centraal staan.
 
 
 
Totaalaanpak in energiebesparende maatregelen
Bedrijven maken gebruik van onze gedegen kennis op het gebied van wet- en regelgeving. Samen met onze erkend Duurzaam Wonen adviseur en in nauw overleg met ons gecertificeerd Solarplan installatieteam wordt een maatwerkpakket opgesteld en een kwalitatieve PV-installatie gerealiseerd met producten van gerenommeerde leveranciers zoals Van der Valk Solar systems, REC, Bisol, LG Solar en SolarEdge. Solarplan Limburg helpt ook bij investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelen en heeft een adviserende rol bij de aanschaf van aanvullende duurzame producten. Onze totaalaanpak is de sleutel tot een succesvolle en duurzame samenwerking.
 
 
Informatieplicht bedrijven energiebesparing RVO
Bedrijven of instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of een equivalent van 25.000 m3 aardgas verbruiken zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Naast de energie besparingsplicht is per 1 juli 2019 ook de informatieplicht energiebesparing van kracht. Bedrijven die na 5 december 2019 hieraan nog niet hebben voldaan lopen risico’s op boetes. Op de websites van mijn.rvo.nl, thunderbolt.nl en de pagina Subsidies op de website van Solarplan is hierover uitgebreidere informatie te vinden. Neem voor algemene of specifieke vragen ook gerust contact op met Solarplan Limburg.
 
 
 
Hulp bij subsidieaanvragen, leningen en investeringsaftrek
Solarplan Limburg helpt particulieren en verenigingen van eigenaren bij het invullen van de mogelijkheid tot btw-teruggave, subsidies en leningen voor energiebesparende maatregelingen. Op de website van verbeterjehuis.nl is hierover meer informatie voorhanden.

Voor bedrijven gaat Solarplan Limburg nog een aantal stappen verder en biedt de helpende hand bij subsidieaanvragen zoals SDE++ en investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelingen zoals energie-investeringsaftrek EIA kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA, milieu-investeringsaftrek MIA en willekeurige afschrijving milieu-investeringen VAMIL.
 
 
 
Solarplan Limburg totaalaanpak voor zakelijke partners

Solarplan Limburg advies- & installatiebureau is jouw partner voor, tijdens en ná de aanschaf van zonnepanelen.


Koopbegeleiding en montage
 
Professioneel advies en begeleiding door erkende Duurzaam Wonen adviseur. Montage zonnepanelen door gecertificeerd Solarplan installatieteam. Verzorgen van subsidieaanvragen, duurzaamheidleningen en btw-teruggaven.

Producten en 24/7 monitoring
 
Hoogwaardige merken onderconstructies, zonnepanelen, omvormers en optimizers. Intensieve betrokkenheid Solarplan na de installatie van zonnepanelen. 24/7 monitoring van zonnepanelen door Solarplan via App op opbrengst en storingen.

Toekomstige energiemaatregelen
 
Gedegen en onderbouwd advies bij sterke verandering van het gebruikspatroon. Solarplan is partner voor de aanschaf van aanvullende duurzame producten. Bedrijven krijgen hulp bij investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelen.