Privacy
Voorwaarden van toepassing op de website van solarplanlimburg.nl
 
 
Privacy Solarplan Limburg BV
Dit is de privacyverklaring van Solarplan Limburg bv, ingeschreven in het Handelsregister bij de KvK onder nummer 76721361. Solarplan Limburg hecht belang aan de bescherming van je persoonlijke gegevens en dit privacybeleid beschrijft de verwerking van persoonlijke gegevens in de organisatie alsmede onze website solarplanlimburg.nl. Het privacybeleid van Solarplan Limburg bv is vastgelegd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) van de Europese Unie.


Verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doeleinden van Solarplan Limburg worden beschreven in dit privacybeleid;
Alleen de minimale hoeveelheid gegevens verwerken die nodig is voor het specifieke doel;
Voor het verwerken van persoonsgegevens toestemming vragen waar nodig is;
Passende organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen;
Alleen persoonsgegevens aan derden verstrekken als dat nodig is voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Doel en reikwijdte
Solarplan Limburg verzamelt, verwerkt en bewaart persoonlijke informatie uit de volgende bronnen en voor de volgende doeleinden:

Persoonlijke gegevens van klanten en leveranciers:
Administratieve verplichtingen;
Contractuele overeenkomsten uitvoeren en verwerken;
Communicatie over zakelijke transacties;
Communicatie over andere relevante wijzigingen of gebeurtenissen.

Persoonlijke gegevens van prospects, stakeholders of andere geïnteresseerde partijen:
Administratieve verplichtingen;
Communicatie over producten en diensten;
Communicatie over andere relevante wijzigingen of gebeurtenissen.

Persoonlijke gegevens van werknemers:
Administratieve verplichtingen;
Digitale communicatiesystemen voor communicatie en taakuitvoering;
Communicatie over andere relevante wijzigingen of gebeurtenissen.


Technische en organisatorische maatregelen
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om alle persoonlijke gegevens te beschermen:

Toegang tot persoonlijke gegevens wordt beperkt door middel van individuele gebruikersrechten en fysieke bescherming. We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoord beleid op al onze systemen. We maken back-ups van de persoonlijke gegevens om deze te kunnen herstellen in geval van fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.


Toegang van derden
We verstrekken persoonlijke informatie aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

We delen alleen persoonlijke gegevens met bedrijven die voor Solarplan Limburg werken onder contractuele overeenkomsten. Dit om de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie te waarborgen, het gebruik van deze gegevens tot Solarplan Limburg doeleinden te beperken en de wettelijke naleving te waarborgen.


Minderjarigen
Solarplan Limburg verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) als schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Opslagperiode
Solarplan Limburg bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of opgelegd door de wet


Toegang tot je gegevens
Je hebt het recht om de persoonlijke gegevens die we van jou hebben ontvangen te inspecteren, te corrigeren of te verwijderen. We kunnen je vragen om informatie te verstrekken om je identiteit te verifiëren voorafgaand aan een verzoek om toegang tot of verwijdering van informatie.

We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens actueel zo nauwkeurig mogelijk te houden. Als je contactgegevens veranderen, neem dan contact met ons op zodat we onze gegevens dienovereenkomstig kunnen bijwerken.


Cookiebeleid
We kunnen cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om niet-persoonlijk identificeerbare informatie van je te verzamelen en om het gebruik van de site aan te passen. Een cookie is een klein gegevensbestand dat bepaalde websites naar je harde schijf schrijven wanneer je ze bezoekt.

De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. Je kunt je browser echter opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden of je kunt uw browser van tijd tot tijd opschonen.

Cookies die worden ontvangen bij banneradvertenties worden verzameld door die adverteerders en hun aanbieders van advertentieservices. Het privacybeleid van de adverteerder en / of dat van zijn serviceprovider is van toepassing op het gebruik van deze informatie en Solarplan Limburg is niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van een dergelijke adverteerder of advertentiedienstverlener.


Wijzigingen in dit privacybeleid
In geval van nieuwe ontwikkelingen kan dit privacybeleid worden bijgewerkt. Solarplan Limburg adviseert je om deze privacyverklaring regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.


Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 januari 2020.