Subsidie
Mogelijkheden subsidie zonnepanelen 2020 voor particulieren, VvE’s en bedrijven
 
 
Subsidie zonnepanelen woningeigenaren
Wil jij graag zelf energie besparen en opwekken? Dan zijn zonnepanelen je slimme investering voor de toekomst. Met de zonnepanelen van Solarplan Limburg wek je namelijk voldoende energie op voor het huishouden en je hebt een mooi rendement op je investering. De Nederlandse overheid stimuleert dit met verschillende financiële regelingen:

Btw-teruggave op zonnepanelen
Zonnepanelen mogen vergunningsvrij worden geplaatst op platte en schuine daken. De btw op zonnepanelen is fiscaal aftrekbaar tot maximaal 6 maanden na afloop van het jaar waarin de panelen zijn gekocht. Dus, voor zowel de aanschaf als de installatie krijg je de 21% betaalde btw terug. Koop je zonnepanelen bij Solarplan Limburg dan verzorgen wij gratis je btw-aangifte.

Belastingdienst
Je meldt je aan bij de Belastingdienst als startende ondernemer. Je ontvangt een btw-nummer en kvk-nummer en indien gewenst verzorgen wij dan je btw-aangifte. Vervolgens wordt je meteen weer uitgeschreven als ondernemer. De meeste huishoudens blijven onder de maximale grens van € 1345,- btw. In het jaar dat je de zonnepanelen aanschaft betaal je overigens wel btw over de stroom die je opwekt. Het bedrag is al verrekend in de btw die je terugkrijgt voor de zonnepanelen. Onze adviseur duurzaam wonen legt het in een persoonlijk gesprek graag aan je uit.

Energiebespaarlening
Ben je in het bezit van een eigen woning en wil je graag eigen duurzame energie met zonnepanelen opwekken? Dan kun je een Energiebespaarlening met gunstige voorwaarden afsluiten als je zelf de financiële middelen niet (volledig) hebt. Met de Energiebespaarlening financier je de zonnepanelen, mits je dit met een andere maatregel combineert. Je gebruikt maximaal 75% van het totale leenbedrag voor zonnepanelen en voor een andere energie besparende maatregel van de maatregelenlijst gebruik je de overige 25%.

Energiebesparende maatregelen
Energiebesparende maatregelen op de maatregelenlijst zijn bijvoorbeeld: je aansluiting op een warmte net, astbestsanering in combinatie met dakisolatie, CO2-gestuurde ventilatie, dakisolatie, energiemonitor gekoppeld aan slimme meter, gelijkstroomventilator, gelijkstroompomp, gevelisolatie, hoogrendementsglas, hoogrendementsketel, HRe-ketel, isolerende deuren en gevelpanelen, lage temperatuurafgiftesystemen, maatwerkadvies, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en bodemisolatie, warmte-terugwinsysteem, warmtepomp, waterzijde inregelen, zeer energiezuinig pakket, zeer energiezuinig pakket + nul op de meter, zolder- of vlieringvloerisolatie, zonneboiler en zonnepanelen inclusief thuisbatterij. Neem voor meer informatie gerust contact op met onze Duurzaam wonen adviseur.

Subsidie gemeente
Sommige gemeenten bieden ook regelingen om zonnepanelen voordeliger te kopen. Dit verschilt trouwens per gemeente. De overheid geeft subsidie (meestal een lening of eenmalig bedrag) voor verschillende energiebesparende maatregelen. Via de Energiesubsidiewijzer kun je daarover meer informatie vinden of raadpleeg anders onze Duurzaam wonen adviseurs.

Stimuleringslening Duurzaam Thuis
De Provincie Limburg biedt eigenaar-bewoners en huurders van bestaande woningen ondersteuning bij de overstap naar duurzame energie en in de vorm van een lening. Als je de maatregelen combineert met het verwijderen van asbest, dan kunnen de kosten hiervoor worden meegefinancierd.

Duurzaamheidsmaatregelen
Duurzaamheidsmaatregelen zijn onder andere: zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp, HR++ glas, LED-verlichting en isolatie. De lijst met maatregelen voor de Stimuleringslening Duurzaam Thuis is downloadbaar via de website limburg.nl waar de voorwaarden en het aanvraag proces staan omschreven. Voor de Verordening Duurzaam Thuis heeft de Provincie nog geen einddatum vastgesteld.

Wil jij thuis graag zelf energie besparen en opwekken? Neem vrijblijvend contact op met je Duurzaam wonen adviseur voor een persoonlijk plan van aanpak of vraag direct jouw solarplan aan.


Subsidie zonnepanelen VvE's
JMet de VvE Energiebespaarlening kun je energiebesparende maatregelen in of aan het appartementencomplex laten uitvoeren, zonder het aanspreken van de reserveringen. Een energiezuinig appartement kan bijdragen aan een lagere energierekening en waardebehoud. De maandelijkse energiekosten worden dus lager en voor de bewoners wordt het wooncomfort verbeterd. Verenigingen van Eigenaren die graag willen verduurzamen met een Zeer Energie Zuinig pakket hebben de mogelijkheid om een VvE Energiebesparingsregeling aan te vragen tot maximaal € 50.000 per appartementsrecht.

VvE energiebespaarlening
Een VvE energiebespaarlening heeft een looptijd van 15 jaar. Voor de aanvraag van een ZEP en ZEP+/NOM pakket gecombineerd met een VvE energiebespaarlening met een looptijd van 30 jaar gelden wel strengere voorwaarden zoals: isolatie van dak, gevel, vloer, glas, kozijnen en deuren, een systeem voor CO2-gestuurde ventilatie of balansventilatie met warmteterugwinning en kierdichtheid. Alle maatregelen moeten voldoen aan de hogere isolatiewaarden, ventilatie-eisen en kierdichtheid die door een luchtdichtheidstest (Qv_10) kar [I/sm2] op zijn hoogst 0,4 bedraagt.

Subsidie energiebesparing eigen huis
Ontvang een subsidie voor een VvE Energiebespaarlening in combinatie met de Subsidie energiebesparing eigen huis. De voorwaarden voor deze subsidie zijn het nemen van minimaal 2 energiebesparende maatregelen. Het RVO behandelt deze subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst.

Wil je graag je appartementencomplex verduurzamen? Neem vrijblijvend contact op met je Duurzaam wonen adviseur voor een persoonlijk plan van aanpak of vraag direct jouw solarplan aan.


Subsidie zonnepanelen bedrijven
Voor het verduurzamen van een bedrijf of organisatie zijn de montage van zonnepanelen een populaire, snelle en de minst ingrijpende optie. Solarplan Limburg heeft een adviserende rol bij de aanschaf van duurzame producten zoals zonnepanelen. Naast advies en montage bieden we zowel kleine als grote bedrijven de helpende hand met investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelingen zoals energie-investeringsaftrek EIA, kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA, milieu-investeringsaftrek MIA en willekeurige afschrijving milieu-investeringen VAMIL.

Energiebesparende maatregelen
Bedrijven of instellingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of een equivalent van 25.000 m3 aardgas verbruiken zijn overigens ook verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Per 1 juli 2019 is naast de energie besparingsplicht ook de informatieplicht energiebesparing van kracht. Voor vragen, neem gerust contact op met onze Duurzaam Wonen adviseur.

Stimulering Duurzame Energieproductie SDE++
Voor grootverbruikers met een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3*80A bestaat de SDE+ subsidie, bedoeld om het gebruik van duurzame energie bij bedrijven te stimuleren en tegemoet te komen in de investeringskosten voor aanschaf van zonnepanelen. Er zijn 6 categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Openstellingen 2020
Voor SDE++ zijn 2 openstellingen in 2020. De voorjaarsronde is geopend vanaf 17 maart 2020 tot en met donderdag 2 april 2020 en is de laatste ronde onder de huidige regeling. Met deze ronde wil men een extra impuls geven aan de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Nederland. Vanaf 17 maart 2020 kun je een SDE+ subsidieaanvraag indienen. Neem gerust contact op met onze Duurzaam Wonen adviseur voor aanvullende informatie.

Energie-investeringsaftrek EIA
Wil je graag fiscaal voordeel behalen bij de investering in energiezuinige maatregelen en duurzaam opgewekte energie? Naast een lagere energierekening levert de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) gemiddeld 11% voordeel op. Voor specifieke investeringen en voor generieke maatwerkinvesteringen zijn 45% van de investeringskosten aftrekbaar van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. In de Energielijst staan deze investeringen omschreven als bedrijfsmiddelen.

Voor de aanvraag van EIA moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Solarplan Limburg biedt hulp bij investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelen. Maak gerust een afspraak met onze erkende Duurzaam Wonen adviseur voor gedetailleerde informatie en een plan van aanpak op maat.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA
Voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek KIA kun je in aanmerking komen als je in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen. Het bedrag van de aftrek is afhankelijk van het in het boekjaar geïnvesteerde bedrag. Deze bedragen zijn te vinden in tabellen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek op de website van de Belastingdienst.

Milieu-investeringsaftrek MIA en willekeurige afschrijving milieu-investering VAMIL
De MIA en VAMIL zijn subsidies op milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen voor ondernemers. Met MIA heb je de mogelijkheid om je fiscale winst te verlagen met het in mindering brengen van 36% van het investeringsbedrag op je fiscale winst. De voorwaarden staan op de website van de Belastingdienst. Met de VAMIL schrijf je een investering af op een willekeurig moment en voor investeringen vanaf 2011 is deze beperkt tot 75%. Met sneller afschrijven wordt de fiscale winst lager, betaal je minder belasting en heb je een rente- en liquiditeitsvoordeel.

Milieulijst RVO
Deze verschillende regelingen worden vaak gecombineerd en ze maken beide gebruik van de Milieulijst. Hierop staan alle bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor MIA, VAMIL of beide. De milieulijsten zijn downloadbaar vanaf de website RVO.nl

Voorwaarden RVO
Er zijn 5 voorwaarden aan verbonden. Het bedrijfsmiddel staat op de Milieulijst en is niet eerder gebruikt. Je investering moet betrekking hebben op aanschaf- en voortbrengingskosten van het bedrijfsmiddel. Het bedrag voor de MIA moet minimaal € 2.500 aan milieu-investeringen zijn. Je kunt voor hetzelfde bedrijfsmiddel geen energie-investeringsaftrek én milieu-investeringsaftrek krijgen.

Melding RVO
Om van de regeling gebruik te maken doe je binnen 3 maanden na de investering een melding bij RVO. De MIA/VAMIL moeten vervolgens worden verwerkt in je aangifte waarna de Belastingdienst een beslissing neemt.

Solarplan Limburg biedt ondernemers de helpende bij investeringsaftrek voor energiezuinige maatregelen. Neem vrijblijvend contact op met je Duurzaam wonen adviseur voor een persoonlijk plan van aanpak of vraag direct jouw solarplan aan.


 
 
 
Wil je graag advies over jouw persoonlijke situatie?
Neem gerust vrijblijvend contact op voor professioneel advies en begeleiding door ons erkend Duurzaam Wonen adviseur om samen de stap naar duurzame energie zo logisch en eenvoudig mogelijk te maken.